Toplotne pumpe Geotermika | Toplotna pumpa jeftino grejanje

Geotermika je osnovana 2007. godine kao porodična manufaktura za izradu toplotnih pumpi. Godinama sticano stručno tehničko znanje se prenosilo sa oca na sina i postepeno dograđivalo. Praćenjem stručne literature i uvek u koraku sa vremenom slobodno možemo reći da smo dostigli nivo ekspetrskog znanja.

Na samom početku našeg poslovanja, postavili smo standard da korisnici naših toplotnih pumpi zaslužuju samo najbolje – kako u pogledu upotrebe kvalitetnih komponenti, načinu izrade uređaja, tako i kada je reč o proračunu i projektovanju kompletnih sistema grejanja i hlađenja.

Bez imalo skromnosti, stavljamo Vam na raspolaganje naše ekspertsko znanje u domenu:

  • proračun i projektovanje hidraulike cevovoda grejne instalacije (različito u odnosu na sve druge vidove grejanja),
  • proračun i projektovanje toplotnog kapaciteta geosondi i zemljanih energetskih korpa,
  • građevinske energetike, termoizolacije i proračuna toplotnih gubitaka objekata.

Visoku efikasnost i stabilan rad sistema grejanja i hlađenja toplotnom pumpom moguće je postići isključivo dobrim poznavanjem ove materije u skladu sa poštovanjem zakona prirode.

Potkovani ovim znanjem kao i dugogodišnjim iskustvom, vršimo kvalitetnu izradu instalacija za sisteme sa toplotnim pumpama. Takođe, nudimo saradnju i stručnu pomoć arhitektama, projektantima, instalaterima, kao i svim kupcima naših toplotnih pumpi.

Predlažemo Vam da pogledate naš foto i video album, i upoznate se sa jednodecenijskim radom Geotermike u oblasti toplotnih pumpi.

10 godina bez i jednog zamenjenog kompresora

Intervju za novine Blic​

Geotermika intervju za novine blic

Testiranje toplotne pumpe

Mašinski fakultet Beograd, testiranje toplotne pumpe.
Prof. Dr. Kozić Đorđe i Dušan Marić

Mašinski fakultet Beograd, testiranje toplotne pumpe.
Prof. Dr. Kozić Đorđe Stevan Marić i Dušan Marić

Sajam energetike Beograd

Sajam Subotica

Poseta Švedske delegacije

Poseta tehničke škole iz Novog Sada i Mađarske

Evolucija naše toplotne pumpe

1. model 2008

2. model 2009

3. model 2010

4. model 2012

5. model 2012

6. model 2014

7. model 2014

8. model 2018

Naši intervjui za televiziju

Close Menu