Zašto izabrati toplotnu pumpu kojoj je izvor toplote podzemna voda?

Za toplotnu pumpu podzemne vode predstavljaju stabilan i neiscrpan izvor toplotne energije i u vreme najhladnijih zimskih dana. Lako je dostupna na teritoriji cele Vojvodine i u pojedinim delovima Srbije. Temperatura podzemne vode na dubini od 15m iznosi 13°C, na dubini od 100m je 17°C i ne menja se tokom cele godine. Podzemnom vodom omogućava se efikasno pasivno hlađenje u letnjim mesecima. Ovakav izvor toplote za rad toplotne pumpe je najefikasniji i postiže se najveće iskorišćenje energije, odosno ostvaruje se maksimalan koeficijent korisnosti COP.

Geotermika Superior Toplotna pumpa

Model toplotne pumpe Geotermika Superior izrađuje se u više različitih kapaciteta, za grejne površine od 200m² do  400m²

Toplotna pumpa Geotermika Superior spada u novu generaciju toplotnih pumpi (High COP), koje karakteriše nova generacija hibridnih kompresora (scroll), visoko efikasni izmenjivači toplote i precizna mikroprocesorska kontrola i vođenje. 

Toplotna pumpa Superior Geotermika ima visok koeficijent korisnosti (COP) kada se koristi sa podnim i zidnim grejanjem, a koji se kreće između 4,5 – 5 naspram ukupne utrošene električne energije svih potrošača u sistemu (toplotna pumpa, cirkulaciona pumpa, pumpa za vodu).

Toplotna pumpa Superior Geotermika je punjena ekološkim freonom, tako da zadovoljava sve ekološke standarde očuvanja životne sredine.

Svaki uređaj se projektuje i izrađuje za određeni objekat prema tačno utvrđenim parametrima, koji određuju optimalan kapacitet, na osnovu čega će toplotna pumpa imati visok koeficijent korisnosti i opravdati svoju ekonomičnost.

Da bi se zadovoljili preduslovi za kvalitet i dugotrajnost, koristimo komponente eminentnih svetskih proizvođača, koje sklapamo u jednu celinu:

  • Visoko efikasan Američki Copeland Scroll kompresor
  • Visoko efikasni izmenjivači izrađeni od Švedskog hirurškog čelika
  • Mikro procesorsko vođenje

Na osnovu ovih ugrađenih elemenata dobili smo toplotnu pumpu koju karakterišu male dimenzije, tih rad, precizna kontrola, prosto rukovanje uređajem. Geotermika proizvodi toplotne pumpe koje imaju mogućnost klimatizacije.

Toplotna pumpa Geotermika je punjena ekološkim freonom, koji zadovoljava evropske standarde zaštite životne sredine.

Svojim dizajnom i malim dimenzijama lako se uklapa u enterijer Vašeg doma ili poslovnog prostora, nivo buke je sveden na minimum od svega 40dB.

Funkcije toplotne pumpe „Geotermika“:

  • Grejanje
  • Hlađenje
  • Pasivno hlađenje*
  • Softverska regulacija temperature praćenjem trenutne spoljne teperature
Geotermika Superior Toplotna pumpa
superior-toplotna-pumpa-geotermika-02
Geotermika Superior Toplotna pumpa
Geotermika Superior Toplotna pumpa
Geotermika Superior Toplotna pumpa

Opis komponenti ugrađenih u toplotnu pumpu Geotermika

Procesor:

Mikroprocesor sa preko sto parametara i funkcija vrši precizno vođenje, nadzor i zaštitu svih elemenata grejnog sistema. Ikonicama u boji na displeju prikazuje koji su elementi sistema u funkciji (cirkulaciona pumpa, bunarska pumpa, kompresor). Precizno u deseti deo stepena Celzijusa  prikazuje temperaturu ulazne i izlazne vode u primarnom i sekundarnom krugu. Jednostavan izbor funkcija i radnih parametara.

Kompresor:

Copeland scroll kompresor je neosporno broj jedan po kvalietu u svetu, mišljenje je eksperata iz domena toplotnih pumpi. Copeland scroll kompresor obezbeđuje najveći koeficijent korisnosti i dug radni vek toplotne pumpe Geotermika. Svi eminentni zapadni proizvođači toplotnih pumpi ugrađuju isključivo Copeland scroll kompresore.

Izmenjivači toplote:

Pločasti izmenjivači toplote izrađeni su od visoko kvalitenog nerđajućeg čelika AISI 316, orebreni su radi povećanja površine razmene toplote. Pločasti izmenjivači toplote testirani su pod pritiskom od 45 bara, pružaju visoku efikasnost, siguran i dug radni vek.

Toplotna pumpa Geotermika je jedina toplotna pumpa domaće proizvodnje čiji je COP koeficijent korisnosti 2010. godine testiran na Mašinskom fakultetu Beograd u laboratoriji za termodinamiku.

Šta je preduslov za efikasan rad toplotne pumpe? 

Kako bi toplotna pumpa Geotermika imala odličan efekat pri eksploataciji, jedan od važnih preduslova je da bude instalirana na adekvatno projektovanu i postavljenu niskotemperaturnu grejnu instalaciju!

Kako funkcioniše softverska regulacija temperature?

Praćenjem trenutne spoljne temperature mikroprocesor vrši odabir najoptimalnije temperature vode u grejnoj instalaciji. Na ovaj način postiže se najefikasniji rad toplotne pumpe i ostavuje se znatna ušteda eleketrične energije. 

Geotermika-kontroler toplotne pumpe
Geotermika-kontroler toplotne pumpe

 

 

Na tehničkom crtežu prikazane su spoljne dimenzije Toplotne pumpe Geotermika Superior, kao i mesta na kojima se nalaze priključci na izmenjivače toplote. 

Dimenzije Toplotne pumpe Geotermika Superior
10 godina bez i jednog zamenjenog kompresora na toplotnoj pumpi