Zašto se odlučiti za toplotne pumpe Geotermika?

Geotermika Compact Toplotna pumpa je domaći proizvod vrhunskog kvaliteta. Karakterišu je efikasan, siguran, stabilan rad kao i odličan dizajn. Sastavljena je od najkvalitetnijih komponenti u kombinaciji sa inovativnim tehničkim rešenjima. Zahvaljujući tome ostvaruje visoku efikasnost kao što postižu toplotne pumpe najeminentnijih zapadnih proizvođača. Ove navode toplotne pumpe Geotermika dokazale su kroz vreme eksplatacije, što potvrđuje i činjenica da za 10 godina ni u jednoj toplotnoj pumpi nije zamenjen kompresor. 

Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa

Geotermika Compact toplotna pumpa izrađuje se u više različitih kapaciteta, za grejne površine od 100m² do  200m²

Geotermika Compact toplotna pumpa spada u novu generaciju toplotnih pumpi (High COP), koje karakteriše nova generacija hibridnih kompresora (scroll), visoko efikasni izmenjivači toplote i precizna mikroprocesorska kontrola i vođenje. 

Geotermika Compact toplotna pumpa ima visok koeficijent korisnosti (COP) kada se koristi sa podnim i zidnim grejanjem, a koji se kreće između 4,5 – 5 naspram ukupne utrošene električne energije svih potrošača u sistemu (toplotna pumpa, cirkulaciona pumpa, pumpa za vodu).

Geotermika Compact toplotna pumpa je punjena ekološkim freonom, tako da zadovoljava sve ekološke standarde očuvanja životne sredine.

Svaki uređaj se projektuje i izrađuje za određeni objekat prema tačno utvrđenim parametrima, koji određuju optimalan kapacitet, na osnovu čega će toplotna pumpa imati visok koeficijent korisnosti i opravdati svoju ekonomičnost.

Da bi se zadovoljili preduslovi za kvalitet i dugotrajnost, koristimo komponente eminentnih svetskih proizvođača, koje sklapamo u jednu celinu:

  • Visoko efikasan Američki Copeland Scroll kompresor
  • Visoko efikasni izmenjivači izrađeni od Švedskog hirurškog čelika
  • Mikro procesorsko vođenje

Na osnovu ovih ugrađenih elemenata dobili smo toplotnu pumpu koju karakterišu male dimenzije, tih rad, precizna kontrola, prosto rukovanje uređajem. Geotermika proizvodi toplotne pumpe koje imaju mogućnost klimatizacije.

Toplotna pumpa Geotermika je punjena ekološkim freonom, koji zadovoljava evropske standarde zaštite životne sredine.

Svojim dizajnom i malim dimenzijama lako se uklapa u enterijer Vašeg doma ili poslovnog prostora, nivo buke je sveden na minimum od svega 40dB.

Geotermika Compact Toplotna pumpa

Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa
Geotermika Compact Toplotna pumpa

 Funkcije toplotne pumpe „Geotermika“:

  • Grejanje
  • Hlađenje
  • Pasivno hlađenje*
  • Softverska regulacija temperature praćenjem trenutne spoljne teperature
 Šta je pasivno hlađenje?

Pasivnim hlađenjem objekta toplota se odvodi i akumulira u zemlju. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji. Utrošak električne energije kod pasivnog hlađenja je 4x manji nego kod kod standardnih klima uređaja i toplotnih pumpi sa aktivnim hlađenjem.

 

Opis komponenti ugrađenih u toplotnu pumpu Geotermika

Procesor:

Mikroprocesor sa preko sto parametara i funkcija vrši precizno vođenje, nadzor i zaštitu svih elemenata grejnog sistema. Ikonicama u boji na displeju prikazuje koji su elementi sistema u funkciji (cirkulaciona pumpa, bunarska pumpa, kompresor). Precizno u deseti deo stepena Celzijusa  prikazuje temperaturu ulazne i izlazne vode u primarnom i sekundarnom krugu. Jednostavan izbor funkcija i radnih parametara.

Kompresor:

Copeland scroll kompresor je neosporno broj jedan po kvalietu u svetu, mišljenje je eksperata iz domena toplotnih pumpi. Copeland scroll kompresor obezbeđuje najveći koeficijent korisnosti i dug radni vek toplotne pumpe Geotermika. Svi eminentni zapadni proizvođači toplotnih pumpi ugrađuju isključivo Copeland scroll kompresore.

Izmenjivači toplote:

Pločasti izmenjivači toplote izrađeni su od visoko kvalitenog nerđajućeg čelika AISI 316, orebreni su radi povećanja površine razmene toplote. Pločasti izmenjivači toplote testirani su pod pritiskom od 45 bara, pružaju visoku efikasnost, siguran i dug radni vek.

Geotermika Compact toplotna pumpa je jedina toplotna pumpa domaće proizvodnje čiji je COP koeficijent korisnosti 2010. godine testiran na Mašinskom fakultetu Beograd u laboratoriji za termodinamiku.

10 godina bez i jednog zamenjenog kompresora
Kompresor je srce svake toplotne pumpe

Šta je preduslov za efikasan rad toplotne pumpe? 

Kako bi toplotna pumpa Geotermika imala odličan efekat pri eksplataciji, jedan od važnih preduslova je da bude instalirana u energetski efikasno termoizolovan stambeni objekat!

Dimenzije Toplotne pumpe Geotermika Compact
Dimenzije Toplotne pumpe Geotermika Compact
Geotermika-kontroler toplotne pumpe
Geotermika-kontroler toplotne pumpe