Novi model Geotermika Toplotne pumpe – Rubikon

Novi model toplotne pumpe Geotermika Rubikon je spoj dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji toplotnih pumpi, inovativnosti i modernog dizajna. Sistemom Rubikon upravlja naš Geotermika kontroler sa autentičnim algoritmom rada, što doprinosi većoj  efikasnosti, odnosno smanjenju potrošnje električne energije kod sistema kod kojih su izvor toplotne energije zemljani kolektori – geosonde ili bunarska voda. Ovo je trenutno najefikasniji i najkomforniji sistem grejanja, pasivnog hlađenja i zagrevanja sanitarne vode na tržištu Srbije, jer u svom radu istovremeno koristi više dostupnih obnovljivih izvora energije.     

rubicon-logo
Rubicon baner

Upoznajte toplotnu pumpu Geotermika Rubikon i sistem Rubikon

Za detaljne informacije o elementima sistema kliknite na određeni deo slike!

Za detaljne informacije o elementima sistema kliknite na određeni deo slike!

Za detaljne informacije o elementima sistema kliknite na određeni deo slike!

Kako funkcioniše Toplotna pumpa Rubikon?

Algoritam rada toplotne pumpe Rubikon je koncipiran tako da ceo sistem grejanja, pasivnog hlađena i zagrevanja sanitarne vode funkcioniše optimalno i maksimalno energetski efikasno. Efikasnom radu toplotne pumpe doprinosi algoritam konstantnog praćenja spoljne temperature, na osnovu koje se vrši usklađivanje temperature vode u grejnoj instalaciji. Temperatura je zadata tačno na osnovu tipa stambenog ili poslovnog objekta, određena na osnovu izračunatih toplotnih gubitaka i na osnovu vrste distributivne grejne instalacije kojom se vrši odavanje toplote unutar objekta. Pažljivo i na osnovu stručno utemeljenog znanja konstruisana je i sklopljena toplotna pumpa. Primenom inovativnih rešenja u konstrukciji i sklapanju, obezbeđuje se maksimalan COP koeficijent korisnosti toplotne pumpe Rubikon. Pravilno izvedena i projektovana površinska niskotemperaturna grejna instalacija obezbeđuje toplotnoj pumpi Rubikon da tokom eksploatacije maksimalno efikasno funkcioniše. Primenom specijalnih zvučnih izolatora i anti vibracionih materijala, obezbedili smo veoma nizak nivo emitovanja buke i vibracija koje se oslobađaju tokom rada toplotne pumpe.  

 

Kod Rubikon sistema sanitarna voda se uvek zagreva po prioritetu isključivo toplotnom pumpom, uz podršku solarnih kolektora. Solarni kolektor svojom veoma velikom efikasnošću COP koji se kreće i do 1:20, zagreva sanitarnu vodu uvek kada je solarna energija dostupna. Tokom noći ili kada energija sunca nije dostupna, toplotna pumpa po prioritetu održava temperaturu sanitarne vode. Zbog svog velikog toplotnog kapaciteta toplotna pumpa veoma brzo zagreva sanitarnu vodu, i korisniku uvek obezbeđuje potrebnu količinu tople vode. Mikroprocesor toplotne pumpe Rubikon upravlja radom solarnih kolektora, te nije potrebno da korisnik sistema kupuje dodatni kontroler za vođenje. Zahtevnijim korisnicima omogućili smo zagrevanje bazena pomoću toplotne pumpe, odnosno viškom toplotne energije dobijene pomoću solarnog kolektora leti. Odvođenjem viška solarne energije za zagrevanje vode u bazenu, vrši se zaštita solarnog kolektora od pregrevanja tokom letnjih meseci i obezbeđuje se topla voda u bazenu. Ceo ovakav složen, ali dobro usklađen sistem korisnik u svakom trenutku može da nadzire i podešava sa bilo koje udaljenosti preko internet veze sa svog pametnog telefona, tableta ili personalnog računara. 

toplotne-pumpe-geotermika-rubicon

Toplotna pumpa Geotermika Rubikon pored pomenutih visoko efikasnih niskotemperaturnih instalcija, može da funkcioniše i sa klasičnim radijatorskim instalcijama kao i sa fan coil instalacijama.

Poštovani korisnici! 

Ako želite da imate siguran i efikasan sistem preporučujemo Vam da nam se obratite u ranoj fazi planiranja gradnje kako bi mogli tokom projektovanja stambenog ili poslovnog objekta da Vam pružimo sve potrebne informacije i stručnu podršku radi postizanja što veće energetske efikasnosti. Ukoliko želite, prilikom kupovine naše tolotne pumpe ili našeg kompletnog složenog sistema nudimo Vam i  proračun toplotnih gubitaka i  stručne savete za pravilno termo izolovanje objekta, proračun hidraulike cevovoda što je od izuzetne važnosti za efikasan rad sistema sa toplotnim pumpama. Na ovaj način pomažemo Vama, Vašim arhitektama i projektantima da izbegnete dodatne radove i nepotrebne troškove.   

Pogledajte naš video i upoznajte toplotnu pumpu Rubikon.

Izgled touch panela koji se nalazi postavljen u Vašem stambenom ili poslovnom prostoru na lako dostupnom mestu.   
Geotermika panel osetljiv na dodir Vam omogućava laku promenu parametara, kao i očitavanje unutrašnje i spoljne temperature bez odlaska do uređaja.

Led indikator ugrađen u kućište toplotne pumpe Rubikon obveštava korisnika na kojem modu rada se trenuno nalazi sistem. Crveni led obaveštava da je sistem na opciji grejanja i zagrevanja sanitarne vode, plavi led da je na opciji pasivnog hlađenja, zeleni da je sistem postigao zadate parametre.

Sistem-na-modu-grejanje-ili-zagrevanje-sanitarne-vode

Sistem na modu grejanje ili zagrevanje sanitarne vode

Sistem na modu pasivnog hladjenja

Sistem na modu pasivnog hlađenja

toplotna-pumpa-rubicon

Stand by