Šta je COP?

Efikasnost rashladnih sistema i toplotnih pumpi izražava se koeficijentom performansi (COP). COP je određen odnosom između potrošnje energije kompresora i količine preuzete toplote na isparivaču (za rashladnu instalaciju) ili dobijene toplote na kondenzatoru (za toplotnu pumpu). Visoka COP vrednost predstavlja visoku efikasnost. Većina električne energije koja se koristi za rad kompresora se oslobađa kao toplota. Zbog toga je na kondenzatoru dostupno više toplote nego što je izdvojeno na isparivaču toplotne pumpe. Za toplotne pumpe COP vrednost 4 znači da je potrebno uložiti 1 kW električne energije da bi se oslobodilo 4 kW toplote na kondenzatoru. Na strani isparivača se preuzima 3,0-3,5 kW toplote. Dodatnu toplotu generiše kompresor. Sa druge strane: za rashladni sistem COP od 4 pokazuje da je 1 kW električne energije potrebna za isparivač da bi se dobilo 4 kW toplote na kondenzatoru. Zbog ove važne razlike u definiciji COP-a, za toplotnu pumpu često se govori o COPh. U ovom slučaju ‘h’ označava grejanje.

COPh-toplotne-pumpe

Šta utiče na COPh?

Efikasnost toplotne pumpe, COPh, zavisi od nekoliko faktora. Naročito važan faktor je temperaturna razlika između temperature kondenzacije i temperature isparavanja: što je razlika manja, to je viši COPh. Kako se povećava temperatura isparavanja, srazmerno se povećava i COPh. Generalno, COPh se smanjuje sa porastom temperaturne razlike između kondenzacije i isparavanja. U ovom slučaju je od velikog značaja odabir rashladnog sredstva. Mnoga su izbačena iz upotrebe jer ne ispunjavaju ekološke smernice. Danas se uglavnom koriste ekološki freoni. R407c i R410a se koriste u malim i srednjim sistemima toplotnih pumpi. Ova rashladna sredstva se redovno koriste u instalacijama koje imaju dvostruku funkciju, hlađenje i grejanje. Što je viša temperatura isparavanja rashladnog fluida, to je efikasnost toplotne pumpe veća.

Komponente koje takođe imaju direktan uticaj na COPh su kompresor i izmenjivači toplote. U naše toplotne pumpe ugrađujemo isključivo scroll kompresor (spiralni kompresor, scroll pumpa). To je uređaj za komprimovanje vazduha ili rashladnog sredstva. Da je Copeland scroll kompresor neosporno broj jedan po kvalitetu u svetu, mišljenje je eksperata iz domena toplotnih pumpi. Copeland scroll kompresor obezbeđuje najveći koeficijent korisnosti i dug radni vek toplotne pumpe Geotermika. Svi eminentni zapadni proizvođači toplotnih pumpi ugrađuju isključivo Copeland scroll kompresore.

Izmenjivači toplote koji zadovoljavaju standarde naše toplotne pumpe su pločasti izmenjivači toplote. Oni omogućavaju jedan od najefikasnijih načina prenosa toplote. Dizajnirani su da pruže neuporedive performanse sa najnižim troškovima. Izrađeni od visoko kvalitenog nerđajućeg čelika AISI 316, orebreni su radi povećanja površine razmene toplote i turbulentnog kretanja fluida. Pločasti izmenjivači toplote testirani su pod pritiskom od 45 bara, pružaju visoku efikasnost, siguran i dug radni vek.

Obezbeđivanjem kvalitetnih komponenti toplotne pumpe završen je tek prvi korak ka postizanju maksimalnog COPh. Od podjednake važnosti je stručno i optimalno usklađivanje ovih komponenti, kao i programiranje, odnosno podešavanje parametara za rad toplotne pumpe.

Kako bi toplotna pumpa mogla da ostvari maksimalan COPh potrebno je obezbediti dobre uslove za rad. To se postiže preračunavanjem toplotnih gubitaka pomoću posebnog algoritma, a zatim i izgradnje objekta, ili adaptaciju već postojećeg, na osnovu dobijenih rezultata. Da bi ispunili uslove koji definišu objekat kao energetski efikasan potrebno je uskladiti odabrani materijal za gradnju sa izolacionim materijalom (posebno dimenzijama), zatim stolarijom, podovima, plafonom i načinom distribucije toplotne energije.

Danas na tržištu postoji velik izbor građevinskog i izolacionog materijala. U težnji ka postizanju maksimalne efikasnosti uz minimalan ulog, eksperti su preračunali toplotnu provodljivost materijala. Ona zavisi od fizičkih osobina kao što su dimenzije i gustina materijala, higroskopnost, apsorpcija i propustljivost vode, prisustvo šupljina, odnosno pora. Odabranom građevinskom materijalu potrebno je prilagoditi izolacioni. Osim adekvatnog izbora termoizolacionog materijala, potrebno je preračunati dimenzije u odnosu na zid koji se izoluje, a takođe je od velike važnosti i način na koji se postavlja. Ukoliko termoizolacioni materijal ne prijanja u potpunosti na podlogu, ne postiže se njegov maksimalni učinak.

Zanimljiv podatak je da jedan prosečan stambeni objekat u toku zimskog perioda, ima 25-35% toplotnih gubitaka na krovu, 15-25% na zidovima, 10-20% na podu i 10-20% na prozorima. Dolazimo do zaključka da je izolacija podova i plafona, odnosno krova, kao i odabir kvalitetne stolarije sa niskoemisionim staklima od podjednakog značaja za postizanje maksimalnog COPh.

Prosečan stambeni objekat u našoj državi na grejanje godišnje troši 200 do 280  kWh/m2 energije, standardno izolovani ispod 100 kWh/m2, dok savremene niskoenergetske kuće troše 40 kWh/m2, a pasivne 15 kWh/m2 i manje.

Na postignuti koeficijent korisnosti utiče i način distribucije toplote kroz objekat. Tako će veliku ulogu u postizanju maksimalnog COPh-a odigrati izbor grejne instalacije. Uz našu toplotnu pumpu možete odabrati bilo koji vid distribucije toplotne energije, a mi ćemo Vam tačno preračunati i realno prikazati dobrobiti i mane svakog od njih, naravno za konkretno Vašu situaciju. Za objekte u izgradnji preporučujemo podno, zidno i plafonsko grejanje. Ukoliko radite manju adaptaciju objekta, a pri tome ne menjate podove, može se ugraditi zidno grejanje. U slučaju već postojećih objekata koji se ne adaptiraju najlakše je instalirati ventilator konvektor (fan coil), ili priključiti sistem na već postojeće radijatorsko grejanje.

a

Podno grejanje

U pod se postavljaju plastične cevi kroz koje protiče topla voda. Temperatura vode ne prelazi 35 oC, a temperatura poda 25 oC. Ovaj vid prenosa toplote je najefikasniji i korisnost je najveća (koeficijent korisnosti može da bude i 5 puta veći od utrošene električne energije) i pruža mogućnost pasivnog hlađenja u letnjem periodu.

Podno-grejanje-pomoću-toplotne-pumpe
Zidno-grejanje-pomoću-toplotne-pumpe

Zidno grejanje

Ovaj način grejanja je sličan podnom grejanju, sa razlikom da se cevi postavljaju sa unutrašnje strane zidova prostorije. Primena zidnog grejanja se preporučuje u postojećim objektima u kojima želimo da ostvarimo visok koeficijent korisnosti, a ujedno i obezbedimo pasivno hlađenje objekta.

Velika prednost površinskih grejnih instalacija kao što je podna, zidna i plafonska je u mogućnosti akumuliranja toplotne energije. Primenom ovakvih gejnih instalacija postižemo mnogostruku finansijsku uštedu.

Ventilator konvektor (fan coil)

Oni predstavljaju savršeni oblik konvektora s tim što je u kućište ugrađen ventilator koji prinudno izduvava sobni vazduh preko izmenjivača toplote.

Primena: u ugostiteljskim objektima, hotelima, kancelarijskim prostorijama, porodičnim kućama.

Ovaj vid prenosa toplote karakteriše mogućnost regulacije temperature zasebno za svaku prostoriju, moderan dizajn koji se uklapa u sve enterijere kao i mogućnost aktivnog hlađenja u toplim letnjim danima. Toplotna pumpa sa fan coil grejnom instalacijom postiže COPh 3-4 puta veći od utrošene energije.

Fan-coil-grejanje-pomoću-toplotne-pumpe
Radijatorsko-grejanje-pomoću-toplotne-pumpe

Radijatorsko grejanje

Većina postojećih radijatorskih instalacija je adekvatna za niskotemperaturna grejanja kao što je grejanje sa tolpotnom pumpom, ili su potrebne manje prepravke. Kod postojećih stambenih objekata u kojima nije postavljeno grejanje, a korisnik želi da primeni njjednostavniji način, moguće je izvesti radijatorsku grejnu instalaciju prilagođenu niskotemperaturnom grejanju toplotnom pumpom. Koeficijent korisnosti toplotne pumpe sa ovim grejnim instalacijama je 3-4 puta veći od utrošene energije.

Kanalni sistemi

Ovaj vid prenosa toplote može da se koristi sa toplotnom pumpom. Vazduh koji cirkuliše preko izmenjivača toplotne pumpe prenosi toplotu kanalnim sistemom do prostorija koje se greju ili aktivno hlade, nakon čega se usisnim kanalima vraća do izmenjivača i ponovo zagreva i nastavlja kruženje. Koeficijent korisnosti može da bude i 3-4 puta veći od utrošene električne energije.

Primena kanalnih sistema sa toplotnom pumpom: restorani, hoteli, proizvodni objekti, porodične kuće.

Kanalni-sistem-sa-toplotnom-pumpom

Toplotne pumpe Geotermika su projektovane tako da postižu maksimalan COPh, uštede Vaš novac, a ujedno pruže neodoljivi komfor. Investicija u kojoj ćete uživati od prvog momenta, a isplatiće se već nakon nekoliko godina. Veoma važan podatak za buduće investitore u ovakav vid grejanja je i taj da je toplona pumpa Geotermika jedina domaća zvanično testirana toplotna pumpa. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine je obavljeno merenje i izmeren koeficijent korisnosti.

Ukoliko se odlučite da nam ukažete poverenje i kupite naš proizvod, ili ceo sistem, stajaćemo Vam na raspolaganju tokom građevinskih radova i vrlo rado dati preporuke vezano za gradnju, termoizolaciju zidova, podova i plafona, pravilnom odabiru stolarije i izboru, kao i postavljanju grejnih instalacija i kotlarnice. Ukoliko želite da instalirate toplotnu pumpu Geotermika u već postojeći objekat, takođe ćemo se potruditi da Vam savetima baziranim na našem dugogodišnjem iskustvu što više olakšamo adaptaciju, ukoliko je potrebna.