Ušteda energije i novca upotrebom toplotnih pumpi

toplotne pumpe ustedaS obzirom na činjenicu da cena prirodnog gasa nastavlja da raste po stopi većoj od 10 - 60% godišnje a električna energija za 10 - 20 %, ušteda korišćenjem geotermalnog sistema će se takođe povećavati.

U zavisnosti od vrste toplotne pumpe i grejne instalacije odnos uložene električne energije i dobijene toplotne energije kreće se od  1 : 3 do 1 : 6. Stambene objekte grejne površine 100m² sa dobro urađenom termoizolacijom i sistemom toplotne pumpe moguće je zagrevati sa utroškom energije od 150 Evra po grejnoj sezoni. Dobijeni rezultati su uzeti na praktično primenjenim sistemima grejanja sa toplotnom pumpom. 

Za razliku od uobičajenih sistema koji služe ili za grejanje ili za hlađenje, sistemi grejanja sa toplotnim pumpama omogućavaju grejanje, hlađenje i zagrevanje sanitarne vode. Za istu visinu investicije dobija se uređaj sa dvostrukom ili trostrukom namenom.

Takođe, cene nekretnina sa ugrađenim geotermalnim sistemom su veće. Ukoliko prodajete kuću ili neku drugu nekretninu možete računati kako na povećanje vrednosti vaše nekretnine, tako i na veću zainteresovanost kupaca i bržu prodaju.