Testiranje toplotne pumpe

Konstantim inovativnim usavršavanjem toplotnih pumpi Geotermika, proizveli smo uređaj sa odličnim performansama. Kako bi ove naše rezultate i dokazali, potrebno je bilo izvršiti i zvanično merenje odnosno testiranje koeficijenta korisnosti COP. U toku 2010. godine smelo smo se odlučili da obavimo testiranje Geotermika toplotne pumpe. Shvativši kako u Srbiji postoji veoma malo kredibilnih institucija koje bi mogle obaviti ovako kompleksan zadatak, odlučili smo se za saradnju sa Mašinskim fakultetom iz Beograda. Merenje je obavljeno pod nadzorom istaknutog prof. dr Đorđa Kozića, koji je svoj čitav radni vek proveo na katedri za termodinamiku, a jedna od njegovih specijalnosti su toplotne pumpe. Možemo da se pohvalimo da su ostvareni rezultati prilikom merenja pokazali da se toplotna pumpa Geotermika može svrstati među najkvalitetnije zapadnoevrpske proizvođače toplotnih pumpi. Geotermika je prva i jedina testirana toplotna pumpa u Srbiji sa zvanično izmerenim COP koeficijentom korisnosti. 

Masinski fakultet Beograd

Laboratorija za termodinamiku u kojoj urađeno testiranje 
toplotne pumpe Geotermika GeoSmart sa geosondom.

 

prof Djordje Kozic i Dusan Maric

Istaknuti profesor Mašinskog fakulteta prof. dr Đorđe Kozić izračunava
COP koeficijent toplotne pumpe Geotermika.

 

Merenje protoka vode ultrazvukom

Doktorant Marko Jarić vrši meranje protoka ultrazvučnim protokomerom.

 

Merac protoka vode ultrazvukom
Ultrazvučni protokomer precizno prikazuje vrednosti protoka fluida (vode).

 

Ultrazvucni Merac proticanja vode
Senzor ultrazvučnog protokomera postavljen na povratni vod.

 

geotermika toplotna pumpa u laboratoriji
Ispitna stanica na Mašinskom fakultetu u Beogradu.  
Laboratorija za termodinamiku.

 

geotermika u laboratoriji za termodinamiku
Moderan dizajn toplotne pumpe Geotermika.


Video snimak sa testiranja Geotermika toplotne pumpe
u laboratoriji Mašinskog fakulteta u Beogradu