Šta je potrebno znati prilikom odabira toplotne pumpe?

Prilikom kupovine toplotne pumpe veoma je važno znati sledeće:

- Toplotna pumpa je uređaj koji treba da vam obezbedi jeftino, sigurno i dugotrajno grejanje. Ove uslove može da ispuni toplotna pumpa sastavljena od kvalitetnih i pravilno odabranih komponenti, od proizvođača sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji toplotnih pumpi.

- Toplotne pumpe VODA-VODA i ZEMLJA-VODA imaju znatno veći stepen korisnosti od toplotnih pumpi VAZDUH-VODA. 

- Kompresor je deo toplotne pumpe koji trpi najveće opterećenje pa se shodno tome i najviše haba i zbog toga treba da bude vrhunskog kvaliteta.

- Copeland scroll kompresor je najefikasniji i ima najduži radni vek od svih kompresora koji se ugrađuju u toplotne pumpe. 

- Toplotne pumpe koje imaju ugrađene pravilno dimenzionisane pločaste izmenjivače toplote imaju veću efikasnosti od toplotnih pumpi sa cevastim izmenjivačima toplote.

- Pasivno hlađenje najkomforniji način klimatizacije ZIDNO, PODNO, PLAFONSKO zbog toga što se koriste velike površine te nema potrebe za prinudnom cirkulacijom vazduha, niti dodatnim odvlaživanjem vazduha. Takođe kod pasivnog hlađenja je najmanji utrošak električne energije zato što kompresor toplotne pumpe nije u funkciji te se na taj način produžava radni vek toplotne pumpe. 

- Pravilno dimenzionirana toplotna pumpa treba da zadovolji toplotne gubitke objekta. Iz razloga uštede i efikasnosti nije dobro da toplotna pumpa bude predimenzionirana ili podimenzionirana, što je čest slučaj na našem tržištu.