Toplotne pumpe Geotermika - Kikinda - Porodična kuća 220m2 - Podno grejanje.

Izmerena potrošnja u decembar 2012 od 1100 kW za grejanje kuće i sanitarne vode ukupno.

Izmerena potrošnja u decembar 2012 od 1100 kW za grejanje kuće i sanitarne vode ukupno.

U srednje termoizolovanu porodičnu kuću, sa postojećim podnim grejanjem ugrađena je toplotna pumpa Geotermika sa dodatkom za grejanje sanitarne tople vode. Na električni vod preko kojeg se napaja sistem grejanja ugrađeno je posebno merno brojilo koje je u decembar 2012. izmerilo ukupnu potrošnju od 1100 kW za grejanje kuće i sanitarne vode.


Izgled toplotne pumpe Geotermika sa rezervoarom za pripremu tople potrošne vode. Montažu sistema obavila Geotermika.

Izgled toplotne pumpe Geotermika sa rezervoarom za pripremu tople potrošne vode. Montažu sistema obavila Geotermika.

Izgled toplotne pumpe Geotermika sa rezervoarom za pripremu tople potrošne vode. Topla potrošna voda zagreva se toplotnom pumpom Geotermika i onda kada nema potrebe za grejanje kuće. Montažu sistema obavila Geotermika.


<< Nazad na reference
<< Nazad na reference

Geotermika u emisiji ZELENI SAT 01.02.2015.

Utisci korisnika geotermika toplotne pumpe

Geosonde - Geotermika u emisiji "Zeleni sat" RTV

Geotermika - Međunarodni sajam energetike

Geotermika u emisiji "MOZAIK" RTV